Kinderdagverblijf Kanjers (3+groep)

De ideale voorbereiding voor uw kind op de basisschool. Stapsgewijs went uw kind aan schoolsituaties, terwijl het nog lekker mag spelen, rusten en ontdekken!
Onze groep
Kanjergroep 3 jaar +
Openingstijden 07:30 – 18:30 uur
Dinsdag
Donderdag
Opvang ook mogelijk tussen 08:30 – 14:00uur
Ons adres
Bachlaan 23
6865 EN Doorwerth

(In basisschool de Dorendal)
0653 329821
kanjers@despeelboerderij.nl
Landelijk Register Kinderopvang: 122678606
GGD Inspectierapporten

Maak kennis met de kanjers

Ervaring van een ouder,

Onze kinderen hebben een hele goede tijd (gehad) bij Kanjers. Het resultaat is een naadloze overgang naar school. Veel meer uitdaging in spel, kinderen in dezelfde leeftijd, kleuterjuffen die al bekend zijn, buitenspelen met speelkameraadjes die niet naar de bso zijn.. Hun wereld wordt passend groter en zij groeien en bloeien. Een kleine, veilige setting met lieve juffen. Wij bevelen Kanjers van harte aan!

KDV Kanjers is speciaal bedoeld voor kinderen vanaf drie jaar die toe zijn aan wat meer uitdaging.
De openingstijden zijn dinsdag en donderdag
van 7:30 – 18:30 uur.

Uitdagend, leuk en leerzaam
Veel ouders merken dat hun kind van drie jaar uitgespeeld raakt met hun speelgoed en toe is aan meer uitdaging, zoals school. Helaas zijn ze daar nog te jong voor. In een lokaal van de basisschool is een groep speciaal voor driejarigen ingericht. Uw kind leert spelenderwijs. Daarmee ontwikkelt het vaardigheden en bouwt het nieuwe kennis op.

Vertrouwd maken
Uw kind went zo alvast aan de vaste gezichten en ruimtes op school en zo is de stap naar de instroomgroep van het basisonderwijs klein. Uw kind ontwikkelt zich op sociaal, cognitief en motorisch gebied. We optimaliseren de doorgaande (ontwikkelings)lijn van ons kinderdagverblijf naar de basisschool. We streven er op deze manier naar om peuters een maximaal goede start te laten maken in de kleuterklas. 

Een maximale goede start op school
De pedagogisch medewerkers van Peutergroep Kanjers werken nauw samen met de leerkrachten van de onderbouw van basisschool de Dorendal. Gefaseerd gaan de kinderen wennen aan een nieuwe omgeving, kinderen en de juffen. Dit onder vertrouwde begeleiding van de pedagogisch medewerkers van de Kanjers. Uiteraard afgestemd op de behoeftes en ontwikkeling van de kinderen. Stapsgewijs wordt meegedaan met bijvoorbeeld een maandviering of activiteit in de kleutergroep. Iedere dag komen er kleuters uit groep 1/2 langs om samen met de peuters een spelletje of een werkje uit de kleuterklas te doen. Op deze manier maken de peuters alvast kennis met de kinderen uit groep 1/2 en de werkjes die zij zoal doen.

Contract afgestemd op schooltijden
Kanjers heeft een unieke contractvorm die is afgestemd op de schooltijden. U kunt uw kind brengen om 8:30 uur en ophalen om 14:00 uur. Zo kunt u dit eenvoudig combineren met het ophalen en wegbrengen van uw schoolgaande kind. U kunt er ook voor kiezen om een dagdeel af te nemen of een hele dag van 7:30 uur tot 18:30 uur.

Is uw kind eraan toe? 
Wilt u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden, dan kunt u ons mailen. U kunt altijd vrijblijvend kennismaken op de locatie.

Ons team staat voor u klaar
Locaties
Maak vrijblijvend een afspraak! 0317 - 351 325