Covid – 19

Kinderen kunnen op een goede manier naar KOV de Speelboerderij als wij ons samen houden aan de RIVM richtlijnen.
Onderaan de tekst vindt u de beslisboom waarmee bepaald kan worden of (verkouden) kinderen naar de opvang kunnen.
Per opvanglocatie hebben we deze richtlijnen vertaald naar specifieke afspraken bijvoorbeeld omtrent het brengen en ophalen van de kinderen.