Covid – 19

Kinderen kunnen op een goede manier naar KOV de Speelboerderij als wij ons samen houden aan de RIVM richtlijnen.
Onderaan de tekst vindt u de beslisboom waarmee bepaald kan worden of (verkouden) kinderen naar de opvang kunnen.
Per opvanglocatie hebben we deze richtlijnen vertaald naar specifieke afspraken bijvoorbeeld omtrent het brengen en ophalen van de kinderen.

Informatie over Covid 19

De BESLISBOOM is van toepassing voor de toegang tot het kinderdagverblijf en de BSO de meest actuele versie staat in onze App en via de website van Boink.

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, maakt u gebruik van de beslisboom. Zie https://www.boink.info/beslisboom.

Informatie vanuit de Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang