Covid – 19

Kinderen kunnen op een goede manier naar KOV de Speelboerderij als wij ons samen houden aan de RIVM richtlijnen.
Onderaan de tekst vindt u de beslisboom waarmee bepaald kan worden of (verkouden) kinderen naar de opvang kunnen.
Per opvanglocatie hebben we deze richtlijnen vertaald naar specifieke afspraken bijvoorbeeld omtrent het brengen en ophalen van de kinderen.

Update 22 november

Vanaf 22 november is de onderstaande BESLISBOOM van toepassing voor de toegang tot de kinderdagverblijf en de BSO

Nieuwe beslisboom

Nieuwe Beslisboom

Kinderopvang geopend

vanaf maandag 19 april zijn al onze locaties weer geopend!

Update 8-2-2021

Vanaf maandag 8 februari is de kinderopvang weer geopend. De BSO locaties mogen nog niet volledig open, alleen voor de noodopvang.

De situatie van de verspreiding van het (nieuwe) coronavirus in Nederland is nog niet onder controle. Daarom heeft het OMT in samenwerking met het RIVM een Generiek Kader opgesteld met voorstellen hoe de kinderopvang en scholen verantwoord open kunnen. Deze richtlijnen zijn verwerkt in een nieuw protocol.

In dit nieuwe protocol zijn onder ander de thuisblijfregels voor kinderen aangescherpt.

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, maakt u gebruik van de beslisboom. Zie https://www.boink.info/beslisboom.

Update 17-1-2021

Update 12-01-2021 : Verlenging tijdelijke sluiting Kinderopvanglocaties

Tijdens de persconferentie van dinsdag 12 januari is een verlenging van de landelijke lockdown aangekondigd tot en met dinsdag 9 februari.

Onze kinderopvanglocaties zijn in ieder geval tot en met 24 januari gesloten, maar mogelijk tot en met dinsdag 9 februari.

Coronavirus

De Speelboerderij volgt, zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken, de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM.  

Kinderopvang gesloten vanaf 16 december.

Op 14 december heeft de overheid besloten om scholen en kinderopvang vanaf woensdag 16 december 2020 tot tenminste 17 januari 2021 te sluiten. Dit betekent dat ook wij onze locaties in die periode sluiten voor reguliere opvang.

We blijven de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en de overheid volgen als het gaat om het coronavirus. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u daarover informeren.

Noodopvang
Als opvang thuis geen optie is, zijn 5 van onze locaties tot tenminste 17 januari geopend voor noodopvang voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Daarbij gelden ook als het gaat om thuisblijfregels de huidige RIVM-richtlijnen.

Wij bieden deze opvang binnen de reguliere openingstijden van de dagopvang en de BSO. Deze noodopvang is beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben, en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. 

Tegemoetkoming eigen bijdrage
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig blijven doorbetalen, behouden het recht op kinderopvangtoeslag en/of ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage.

Gevolgen voor opbouw tegoeden
De compensatieregeling die de overheid heeft ingezet, geldt vanaf 16 december 2020:

Het moment dat onze locaties alleen nog noodopvang kunnen aanbieden. Vanaf die datum worden uw kosten voor kinderopvang dus door de overheid gecompenseerd. Dit betekent dat er vanaf 16 december geen ruiltegoed opgebouwd wordt tot het moment dat de compensatieregeling vanuit de overheid stopt.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Nog maar één beslisboom verkouden kind: 0 jaar t/m groep 8